Η ΕΛΒΟ πρέπει να παραμείνει σε Ελληνικά χέρια και με Μεγαλομέτοχο το ΥΕΘΑ.


Κατάφεραν να απαξιώσουν την ΕΛΒΟ τώρα θα την ξεπουλήσουν για ένα κομμάτι ψωμί; Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που αφορά στην εκποίησή της, η Εταιρεία είναι σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η Τrainose, η Γερμανική Krauss-Maffel WegmannGmbH & Co.KG, η Ισραηλινή Plasan, η Paramount Group, ΕΛΛΗΝΙΚΆ επενδυτικά σχήματα και ο ινδικός ομίλος Tata Group. Ας προσέξουν πριν είναι αργά. Η ΕΛΒΟ πρέπει να παραμείνει σε Ελληνικά χέρια και με Μεγαλομέτοχο το ΥΕΘΑ.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square