top of page

Στα πρότυπα του IRS, το νέο ΣΔΟΕ Θα μπουκάρει σε εταιρείες και σπίτια, θα συλλαμβάνει και θα ανακρίν


Στα πρότυπα του αμερικανικού IRS οργανώνεται το νέο ΣΔΟΕ, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέχρι τον Δεκέμβριο.

Το επόμενο μήνα ξεκινούν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για ένα μικρό και ευέλικτο ελεγκτικό σώμα, το οποίο θα εποπτεύεται από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και γενικά οικονομικά εγκλήματα. Στις αρμοδιότητές του θα είναι η δυνατότητα εφόδου σε επιχειρήσεις και σπίτια υπόπτων, η σύλληψη και η ανάκριση. Ωστόσο δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει φορολογικά ή άλλα πρόστιμα αλλά θα υποβάλει τις αναφορές για τις υποθέσεις στους Οικονομικούς Εισαγγελείς οι οποίοι θα τις προωθούν αναλόγως στην ΑΑΔΕ ή απευθείας στη δικαιοσύνη, για τα περαιτέρω.

Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας θα εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και θα ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Το οργανόγραμμα του νέου ΣΔΟΕ (θα αποκτήσει άλλη επωνυμία) προβλέπει σχετικά λίγες θέσεις προσωπικού, που ορίζονται σε 150, εκ των οποίων οι 135 θα είναι θέσεις ελεγκτών.

Πρόκειται για αντιγραφή της δράσης και λειτουργίας της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας IRS, η οποία έχει αρκετές και τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό της.

«Προίκα» του νέου ελεγκτικού φορέα, θα είναι η ανάθεση προς διερεύνηση πάνω από 4.500 υποθέσεων, οι οποίες σήμερα λιμνάζουν, καθώς οι υφιστάμενες υπηρεσίες αδυνατούν να τις διεκπεραιώσουν. Πρόκειται για υποθέσεις μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και τους Οικονομικούς Εισαγγελείς.

Υπερεξουσίες

Αναλυτικότερα, στη δικαιοδοσία της νέας υπηρεσίας, θα είναι:

1. Η διενέργεια επιθεωρήσεων, τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, επανελέγχων και ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την τέλεση φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, που διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του τρόπου τελέσεως.

2. Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όλης της Επικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

3. Η σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται.

4. Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των στόχων των ελέγχων που έχουν τεθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Υπηρεσίας.

5. Η διενέργεια διασταυρώσεων, την ανάλυση και τη θέσπιση κριτηρίων κινδύνου, καθώς και τον συνεχή προσδιορισμό, αναπροσδιορισμό και βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων.

Ως προς τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας, το επιχειρησιακό σχέδιο είναι αποκαλυπτικό, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε:

• Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου καθώς και σε έρευνες άλλων χώρων εκτός επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, μετά από συναίνεση του ελεγχόμενου ή προηγούμενη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.

• Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην αρμοδιότητά της.

• Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.

• Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Προβλέπεται επίσης, πως οι ελεγκτές της υπηρεσίας θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενη σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενη όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα.πηγη:sofokleoysin

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page