ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017


ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους φορείς

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 01 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 01 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή

(Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Σεπτεμβρίου 2017 θα καταβληθούν στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη)

Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – Πληρωμή στις 04 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2017 στις 04 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα (ΦΕΚ B 3965 – 12.12.2016)

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts