top of page

Φορολογικές δηλώσεις: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν ανοίξει η πλατφόρμα


Την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών και των νομικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2022.


Επίσης επισημαίνεται πως φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες που συμπληρώνουν φέτος το 18ο έτος της ηλικίας τους με την προϋπόθεση:

 • Να μην διαμένει στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του. Ωστόσο θα πρέπει να μένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.

 • Να έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).

 • Να ίδρυσε το 2022 επιχείρηση στο όνομά του

 • Να απέκτησε το 2022 εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

 • Να προχώρησε το 2022 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

 • Να είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης

Διευκρινίζεται πως για να γίνει φορολογική δήλωση θα πρέπει πρώτα να έχει εκδοθεί ΑΦΜ.

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τις φορολογικές δηλώσεις τα εξής:

Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

 • Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

 • Οι κάτοικοι εξωτερικού που είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

 • Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.

 • Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.

 • Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

 • Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022

Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο του 2021 θα φορολογηθούν φέτος τα εισοδήματα των πολιτών για το φορολογικό έτος 2022. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και αγρότες θα φορολογηθούν:

 • Με συντελεστές από 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος.

 • Με συντελεστές έως και 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι εδώ υπάρχουν ενδιάμεσοι συντελεστές 22%, 28% και 36% που επιβάλλονται κλιμακωτά για κάθε επιπλέον 10.000 ευρώ εισοδήματος. (από 10.001 έως και 20.000, από 20.001 έως και 30.000 και από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).

Ποια ποσά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος

Τα ποσά που απαλλάσσονται φέτος από το φόρο εισοδήματος και πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στη φορολογία εισοδήματος είναι τα εξής:

 • Έξοδα κίνησης σε υπαλλήλους

 • Το επίδομα Στέγασης

 • Η μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, που από το 2020 ορίστηκε πως είναι αφορολόγητη

 • Οι υποτροφίες και τα βραβεία ΑΕΙ που δεν αποτελούν εισόδημα

 • Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ που δόθηκε τον Δεκέμβριο 2022 στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο οποίο δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και απαλλάσσεται από την φορολογική ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 • Οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν λόγω κρίσης, όπως Fuel Pass, Power Pass, κλπ.

 • Οι παρακάτω παροχές ΟΠΕΚΑ:

α. προνοιακές παροχές, εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων

β. επίδομα ομογενών προσφύγων

γ. έξοδα κηδείας,

δ. παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,

ε. επίδομα γέννησης (άρθρο 1 του ν.4659/2020) που απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

στ’. έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Προσυμπληρώνονται στη δήλωση αλλά για να καλύψουν τεκμήρια και όχι για να φορολογηθούν οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Επίδομα Ομογενών Προσφύγων.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις θα πρέπει να καλύψουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να μην πληρώσουν επιπρόσθετο φόρο ίσο με το 22% της διαφοράς που δεν έχει καλυφθεί.

Από το φορολογητέο εισόδημα του πολίτη από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται ποσό ίσο με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών για ορισμένες δαπάνες των Ομάδων:

 • 4 (Στέγαση),

 • 5 (Υπηρεσίες),

 • 7 (Μεταφορές),

 • 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες),

 • 10 (Εκπαίδευση),

 • 12 (Υπηρεσίες) .

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση ούτε το πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία.

Το φορομπόνους

Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογουμένου μπορεί να “ξεφουσκώσει” έως και 2.200 ευρώ με την συγκέντρωση των ηλεκτρονικών αποδείξεων κυρίως αν οι δαπάνες γίνονται σε επαγγελματίες που βρίσκονται υψηλά στη λίστα φοροδιαφυγής.

Συνεπώς ο φορολογούμενος που επιθυμεί να κερδίσει το φορο-μπόνους θα πρέπει να έχει δαπανήσει 16.667 ευρώ με πλαστικό χρήμα στις υπηρεσίες των παραπάνω επαγγελμάτων . Σημειώνεται δε πως οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για:

 • κτηνιατρικές υπηρεσίες

 • ξυλουργού

 • μόνωσης

 • υπηρεσίες ταξί

 • ψυκτικού,

 • εργασίες υδραυλικού,

 • κομμωτήρια

 • κουρεία και καταστήματα ομορφιάς

 • υπηρεσίες κηδειών

 • μασάζ

 • φυσικής ευεξίας

 • γυμναστήρια

 • σχολές χορού

 • συντηρητή θέρμανσης,

 • ηλεκτρολόγου

 • τοιχοποιίας

 • καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες κλπ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένας φορολογούμενος που έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να έχει δαπανήσει για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό χρήμα ποσοστό ίσο με το 30% του εισοδήματος του δηλαδή 6.000 ευρώ. Αν η αξία των αποδείξεων είναι 5.000 ευρώ, τότε γιατί τη διαφορά των 1000 ευρώ θα χρεωθεί με έξτρα φόρο 22%, δηλαδή 220 ευρώ.

Διπλά θα μετρήσουν οι ηλεκτρονικές αποδείξεις οι πληρωμές που αφορούν σε οδοντιάτρους, σε ορθοδοντικούς, σε ιατρούς και σε κτηνιάτρους αλλά και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία

Φόρος εισοδήματος: Σε πόσες δόσεις εξοφλείται

Ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως αναφέρεται σε διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στο νόμο 4916/2022. Συνεπώς το χρονοδιάγραμμα για την πληρωμή των δόσεων του φόρου εισοδήματος αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:

 • Πρώτη δόση: Έως τη Δευτέρα, 31 Ιουλίου του 2023

 • Δεύτερη δόση: Έως τη Πέμπτη, 31 Αυγούστου του 2023

 • Τρίτη δόση: Έως το Σάββατο, 3ο Σεπτεμβρίου του 2023

 • Τέταρτη δόση: Έως τη Τρίτη, 31 Οκτωβρίου του 2023

 • Πέμπτη δόση: Έως τη Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου του 2023

 • Έκτη δόση: Έως το Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2023

 • Έβδομη δόση: Έως τη Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2023

 • Όγδοη δόση: Έως τη Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2024

“Φορολογικό διαζύγιο”: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε δήλωση

Έως και τις 28 Φεβρουαρίου μπορούν τα ενδιαφερόμενα έγγαμα ζευγάρια να υποβάλουν δήλωση για το “φορολογικό διαζύγιο”. Σημειώνεται δε πως εάν ένας από τους συζύγους δεν έχει υποβάλει την παραπάνω δήλωση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία στην σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, τότε θα πρέπει το ζευγάρι να υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση. Σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δυο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μια για κάθε σύζυγο.

Οι κοινές φορολογικές δηλώσεις

Εάν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης επιθυμούν να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, τότε θα πρέπει να το έχουν δηλώσει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. τους, όπου και ορίζουν τον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.


πηγή: enikonomia.gr

Kommentare


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page