Προκαταβολή σύνταξης: Ποιοι θα τη λάβουν - Τι ισχύει με την κράτηση ασθένειας - Γράφει ο Δ. Μπούρλος


Η διαδικασία για την έναρξη καταβολής προκαταβολής σύνταξης προχωρεί και έχει αρχίσει η λειτουργία πλατφόρμας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν όσοι είναι σε συνταξιοδοτική εκκρεμότητα και δεν τους έχει απονεμηθεί προσωρινή σύνταξη, τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, το ΙΒΑΝ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης που έχουν υποβάλει.


Γράφει ο δικηγόρος, Δημήτρης Μπούρλος


Μετά τη συμπλήρωση και των στοιχείων αυτών, θα αναμένουν τη χορήγηση της προκαταβολής, που όπως φαίνεται θα λάβει χώρα πριν από το Πάσχα. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από τώρα και στο μέλλον, δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά στην πλατφόρμα, δεδομένου ότι θα τα δηλώνουν σε ειδικό πεδίο στην αίτηση συνταξιοδότησης. Είναι σαφές ότι προκειμένου να αρχίσει η καταβολή προκαταβολής δεν θα προηγείται έλεγχος στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου. Η διαδικασία θα προχωρά με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, τα οποία θα συμπληρώνονται, όπου απαιτείται και από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος της σύνταξης.


Για όσων η αίτηση συνταξιοδότησης είναι σε εκκρεμότητα, οι οποίοι θα λάβουν αναδρομικά το ποσό των 384 ευρώ ή των 360 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν, δεν προβλέπεται κράτηση ασθένειας.

Κράτηση ασθένειας όμως θα επιβάλλεται στις επόμενες μηνιαίες καταβολές της προκαταβολής, που θα ακολουθήσουν μετά την απόδοση των αναδρομικών. Σε κάθε περίπτωση είτε αναδρομικών είτε μηνιαίων καταβολών, τα αποδιδόμενα ποσά θα είναι ακατάσχετα.

πηγη enikonomia.gr

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts