top of page

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Εκπτώσεις στους λογαριασμούς έως 30% για τις διακοπές ρεύματος

Κακοκαιρία “Ελπίς”: Εκπτώσεις στους λογαριασμούς έως 30% για τις διακοπές ρεύματος – Όλα όσα εξετάζονται


Αποζημιώσεις με μοντέλο τύπου «Μήδεια» για τα νοικοκυριά που έμειναν έως και τρία ολόκληρα 24ωρα χωρίς ρεύμα ελέω της κακοκαιρίας «Ελπίς», έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων.

Εάν τελικά υιοθετηθούν ανάλογες παρεμβάσεις τότε αυτές θα περιλαμβάνουν «ψαλίδι» που αγγίζει έως και το 30% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε συσκευές. Στα «σκαριά» και μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης καταναλωτών.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης Έκπτωση της τάξης του 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού σε όλους τους παρόχους, έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ σε όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία «Μήδεια» και έμειναν χωρίς ρεύμα. Η μείωση αυτή είχε προκύψει από την αφαίρεση της χρέωσης του δικτύου διανομής. «Ψαλίδι» στους λογαριασμούς ρεύματος έως και 30% Τότε η ΔΕΗ είχε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, καθώς τριπλασίασε τη μείωση για τους πελάτες της, προσθέτοντας επιπλέον έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας του λογαριασμού τους. Έτσι, για έναν μέσο μηνιαίο λογαριασμό, η συνολική έκπτωση για τους πελάτες ΔΕΗ υπολογίστηκε ότι θα έφτανε ακόμη και το 30% του συνόλου του λογαριασμού. Δεδομένων των προβλημάτων που προέκυψαν από την «Ελπίδα» για χιλιάδες νοικοκυριά που έφτασαν να μην έχουν ρεύμα ακόμη και για ένα ολόκληρο τριήμερο η σκέψη είναι να υιοθετηθεί «μοντέλο» μειώσεων στους λογαριασμούς ανάλογο με εκείνο της «Μήδειας». Φυσικά το «ψαλίδι» στους λογαριασμούς ρεύματος θα αφορά σε εκείνους που αποδεδειγμένα υπέστησαν ταλαιπωρία από τις διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Και βέβαια αυτό δεν αποτελεί παρά σενάριο προς το παρόν, καθώς οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες και εφόσον προηγηθεί η αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο και γίνει η καταγραφή των νοικοκυριών που αναγκάστηκαν να επιβιώσουν μες στο κρύο χωρίς ρεύμα.

Αποζημιώσεις και για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές

Και για εκείνους πάντως που οι αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν ζημιές σε συσκευές, υπάρχει «αυτοματοποιημένη» διαδικασία μέσα από την οποία μπορούν να πάρουν αποζημίωση, υπό προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θεσπίστηκε μετά τη «Μήδεια» και μέσω αυτής χορηγείται χρηματικό ποσό σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης.

Βέβαια πρόκειται για μια πολύ «σφιχτή» διαδικασία που όχι μόνο προϋποθέτει την πρόκληση ζημιάς σε οικοσκευές από την διακοπή, αλλά επιτρέπει και στον ΔΕΔΔΗΕ να βάλει «φρένο» στην αίτηση επικαλούμενος και ο ίδιος λόγους «ανωτέρας βίας», ενώ αν ο καταναλωτής εισπράξει τελικά το ποσό που θα του προκύψει ουσιαστικά παραιτείται από άλλες αξιώσεις!!


Πάντως, το χρηματικό ποσό, το οποίο ανέρχεται κατά μέγιστο στα 600 ευρώ ανεξαρτήτως τύπου παροχής καταβάλλεται, εφόσον:

  • Ο Καταναλωτής ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τον ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν.

  • Ο Καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

  • Ο Καταναλωτής θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:

    • Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και

    • Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.


Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των αιτήσεων Καταναλωτών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς Καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που του ζητούνται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

Προ των πυλών «μόνιμος μηχανισμός» αποζημιώσεων από 100 ευρώ

Στα «σκαριά» βρίσκεται και ένας μόνιμος μηχανισμό αποζημίωσης των καταναλωτών για τις περιπτώσεις που θα μένουν χωρίς ρεύμα λόγω βλαβών στο δίκτυο, προσαρμοσμένο στο μοντέλο άλλων χωρών, όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστραλία, δρομολογεί η ΡΑΕ, διερευνώντας και αντίστοιχους μηχανισμούς που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη λειτουργία του νέου αυτού μηχανισμού, αποκλειστικός υπεύθυνος της αποζημίωσης καθίσταται ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα καταβάλλει άμεσα στον καταναλωτή ένα ποσό της τάξης των 100 ευρώ την ημέρα, όταν οι διακοπές ρεύματος ξεπερνούν κάποιες ώρες, που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί.

Ο διαχειριστής θα μπορεί στη συνέχεια να διεκδικήσει την αποζημίωση από κάποιον άλλο φορέα που θεωρεί υπεύθυνο για τη βλάβη ή για την αδυναμία έγκαιρης αποκατάστασής της (π.χ. δήμοι, περιφέρειες κ.λπ.).

Ο νέος αυτός μηχανισμός προφανώς δεν θα είναι έτοιμος, πάντως, να καλύψει αποζημιώσεις για τους καταναλωτές που έμειναν χωρίς ρεύμα στην κακοκαιρία «Ελπίς».

Πηγή: enikonomia.gr

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page