top of page

Διεφθαρμένο τό ΠΑΣΟΚ τοῦ κ. Σημίτη καί μέ τήν βούλα τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης


«Ἀποτελοῦσε τόν τελικό ἀποδέκτη χρηματικοῦ ποσοῦ ἀπό τά ταμεῖα τῆς Siemens στό πλαίσιο παράνομης χρηματοδότησης» ἀναφέρει ἡ ἀπόφασις-κόλαφος τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων – Ἰδού ποιός εὐθύνεται γιά τήν οἰκονομική καί ἠθική χρεωκοπία ΚΟΜΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, στά ταμεῖα τοῦ ὁποίου διοχετεύοντο συστηματικῶς μίζες τῆς Siemens, εἶναι πλέον καί μέ τήν βούλα τῆς δικαιοσύνης τό ΠΑΣΟΚ, τήν ἐπωνυμία τοῦ ὁποίου ὀνειρεύονται (!) νά ἀναστήσουν αὐτήν τήν ἐποχή πρώην Ὑπουργοί τοῦ κυρίου Σημίτη προκειμένου νά διεκδικήσουν τήν ἀρχηγία του. Τό περιεχόμενο τῆς ἀποφάσεως τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων, ἡ ὁποία ἔρχεται νά προστεθεῖ στίς καταδικαστικές ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης γιά τόν πρώην Ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης Ἄκη Τσοχατζόπουλο, γιά τόν πρώην Ὑπουργό Μεταφορῶν Ἀναστάσιο Μαντέλη, γιά τόν πρώην Ὑπουργό Οἰκονομικῶν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου (νόθευσις ἐγγράφου γιά τήν λίστα Λαγκάρντ) καί στίς ποινικές ἐκκρεμότητες τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Γιάννου Παπαντωνίου γιά τίς ἀγορές ἐξοπλισμῶν καί τό πόθεν ἔσχες του, ἀποτελεῖ στήν πραγματικότητα τήν θεσμική ταφόπλακα γιά ἕνα ὁλόκληρο δῆθεν ἰδεολογικό ρεῦμα, τό ἐκσυγχρονιστικό, πού στήν πατρίδα μας πλασσάρεται ὡς …προοδευτικό. Συνιστᾶ μία ἀκόμη κηλίδα γιά τό κόμμα πού παρέλαβε ἀπό τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου καί παρέδωσε στόν Γιῶργο Παπανδρέου ὁ παρένθετος κύριος Σημίτης, τά ἔτη 1996 καί 2004, ἀντιστοίχως. Ἡ καθαρογραμμένη ἀπόφασις ἀριθμεῖ 3.997 σελίδες καί ἀποτελεῖ οὐσιαστικά ἕνα ἀφήγημα διαφθορᾶς τῆς μεταπολιτευτικῆς πολιτικῆς ἱστορίας, μέ τό δικαστήριο νά περιγράφει ξεκάθαρα πώς «…πείθεται ὅτι τό ΠΑΣΟΚ ἀποτελοῦσε τόν τελικό ἀποδέκτη τοῦ χρηματικοῦ αὐτοῦ ποσοῦ, στό πλαίσιο τῆς παράνομης χρηματοδότησης πού ὑλοποιοῦσε ἡ Siemens, σταθερά, συστηματικά καί διαχρονικά καί ἀφοροῦσε τά πολιτικά κόμματα ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, τέτοια δέ χαρακτηριστικά εἶχε καί τό ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο δέσποζε στήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου ὡς κυβερνητικό κόμμα γιά σχεδόν δυόμισι δεκαετίες, ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 μέχρι τά μέσα περίπου τῆς δεκαετίας του 2000, σημαῖνον στέλεχος τοῦ ὁποίου (ΠΑΣΟΚ) ἦταν ὁ τεσσαρακοστός τρίτος κατηγορούμενος, Θεόδωρος Τσου-κᾶτος καί στά ταμεῖα τοῦ ὁποίου (ΠΑΣΟΚ) δέν καταλείπεται καμμία ἀμφιβολία ὅτι κατέληξε τό ποσό αὐτό.». Σημειώνεται ὅτι τό δικαστήριο ἀπήλλαξε τόν Θόδωρο Τσουκᾶτο καί ἄλλους δώδεκα κατηγορουμένους γιά τό συγκεγκριμένο τμῆμα τῆς ὑποθέσεως, καθώς, ὅπως σημειώνεται, «δέν ἐμπλέκονται στή δωροδοκία ἄγνωστων ὑπαλλήλων τοῦ Ὀργανισμοῦ ἀπό τή Siemens, δεδομένου ὅτι ἡ μεσολάβησή τους, μέσω τραπεζικῶν λογαριασμῶν, δικαιοῦχοι τῶν ὁποίων ἦταν, ἐξαντλοῦνταν στή διακίνηση τοῦ ποσοῦ τῶν ἑνός ἑκατομμυρίου μάρκων Γερμανίας ἀπό τή Siemens […] πρός τό ΠΑΣΟΚ.». Τά ὅσα γράφει ἡ ἀπόφασις τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου σέ συνδυασμό μέ τίς μαρτυρικές καταθέσεις Τσουκάτου –ἀπεκάλυψε ὅτι μέ τίς μίζες ἐχρηματοδοτοῦντο οἱ προεκλογικές ἐκστρατεῖες τοῦ ΠΑΣΟΚ εἰδικῶς τό 2000– καί σέ συνδυασμό ἐπίσης μέ τό περιεχόμενο τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων καί τῶν διώξεων γιά τούς κυρίους Τσοχατζόπουλο, Μαντέλη, Παπακωνσταντίνου καί Γιάννο Παπαντωνίου, ἀποτελοῦν πλέον τήν νεωτέρα ἱστορία τῆς χώρας. Πηγές στίς ὁποῖες θά καταφεύγει ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος γιά νά περιγράψει τί συνέβη στόν τόπο μας τήν μαύρη αὐτή περίοδο. Μαρτυρίες καί ντοκουμέντα πού θά φωτίσουν τίς ἀληθινές αἰτίες τῆς χρεωκοπίας τοῦ 2010 καθώς ἡ διαφθορά καί ἡ διαπλοκή μέ τίς γερμανικές πολυεθνικές καθώς καί οἱ προμήθειες πού ἔγιναν τότε ἐπεβάρυναν δυσβάστακτα τό δημόσιο χρέος. Ἡ ἱστορική ἀπόφασις τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων ὅμως ἀποτελεῖ προειδοποίηση καί πρός τίς παροῦσες ἡγεσίες τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖες γοητεύονται ἀπό τόν ἐκσυγχρονιστικό λοῦστρο καί κάνουν τά πάντα γιά νά τόν ἀναστήσουν πολιτικῶς ἐκ τῆς τέφρας του, τόν ἐκσυγχρονισμό. Τά πολιτικά διδάγματα εἶναι παραπάνω ἀπό προφανῆ: ὁ εκσυγρονισμός τοῦ κυρίου Σημίτη ἀπετέλεσε τήν γεννεσιουργό αἰτία τῆς οἰκονομικῆς χρεωκοπίας τῆς χώρας καί τόν καταλυτικό παράγοντα τῆς ἠθικῆς χρεωκοπίας τῆς παρατάξεως πού ἵδρυσε τό 1974 ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Τυχόν υἱοθέτησις αὐτοῦ τοῦ φθαρμένου καί ἀπαξιωμένου πολιτικοῦ καί ἰδεολογικοῦ προτύπου ὁδηγεῖ στά ἴδια ἀποτελέσματα: σέ νέες ἠθικές, ἰδεολογικές καί πολιτικές χρεωκοπίες. Μέ ἰατρικούς ὅρους τῆς ἐποχῆς, «ἀντενδείκνυται». Δήλωση γιά τό θέμα ἔκανε καί ὁ πρώην ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ἀναφερόμενος μάλιστα καί στήν Novartis. «Πρίν ἀπό 15 χρόνια ὡς προϊστάμενος τῆς Εἰσαγγελίας ἔδωσα ἐντολή νά ἐρευνηθεῖ τό σκάνδαλο τῆς Siemens. Σήμερα στήν ἱστορική ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου ἀναφέρεται ὅτι ἡ Siemens σταθερά, συστηματικά καί διαχρονικά χρηματοδοτοῦσε παράνομα στήν Ἑλλάδα τά τότε κόμματα ἐξουσίας. Προτείνω στούς πολιτικούς μου διῶκτες νά ξεπλύνουν καί τό σκάνδαλο τῆς Siemens ὡς σκευωρία μου, ὅπως ἀκριβῶς ἐπιχειροῦν στό σκάνδαλο τῆς Novartis καί νά μέ ἐκδικηθοῦν γιά ἄλλη μία φορά» ἀνέφερε ὁ ἴδιος.


Commenti


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page