top of page

Δεν θα δοθεί νέα παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων


Τέλος στα σενάρια για νέα παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έβαλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.


«Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στο υπουργείο, διότι έχουν ήδη δοθεί παρατάσεις δύο μηνών» είπε ο κ. Σταϊκούρας στα Παραπολιτικά και πρόσθεσε ότι «σχεδόν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί .Πράγματι υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες στις φορολογικές δηλώσεις για τα νομικά πρόσωπα και το οποίο το εξετάζει η ΑΑΔΕ, αλλά από εκεί και πέρα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχει υποβληθεί η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογικών δηλώσεων. Και αρκετοί συνάδελφοι, οικονομολόγοι, λογιστές απολύτως συνεπείς ολοκλήρωσαν τη διαδικασία» .

Και επεσήμανε πως «Έχουν υποβληθεί 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις».

Η επιστολή του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για τις φορολογικές δηλώσεις

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας έστειλε επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μέσω της οποίας ζητούσε να δοθεί παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

Το αίτημα διατυπώθηκε, δεδομένου ότι – όπως ανέφερε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος- στις 29 Αυγούστου 2022 δεν είχαν υποβληθεί περίπου 150.000 δηλώσεις και η πλατφόρμα υπολειτουργούσε με μεγάλες καθυστερήσεις.

Επιπλέον, οι λογιστές – φοροτεχνικοί, το τελευταίο δεκαήμερο, ζητούν συνεχώς από το ΟΕΕ, τον Φορέα που τους εκπροσωπεί, την παρέμβασή του για να δοθεί παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και να υποβληθούν οι δηλώσεις χωρίς λάθη. Υπενθυμίζεται ότι το ΟΕΕ είχε ζητήσει, με αντίστοιχη επιστολή, από τις 20 Ιουλίου, τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.

Φορολογικές δηλώσεις: “Τέλος χρόνου ” για την υποβολή τους

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, 30 Αυγούστου του 2022 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2021. H προθεσμία αυτή ισχύει και για τις τροποιητικές φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά η παραλείψεις στα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης χωρίς καμία χρηματική ποινή ή άλλες κυρώσεις έως την παραπάνω ημερομηνία. Σημειώνεται ότι η διορθωτική δήλωση για τη φορολογία εισοδήματος γίνεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και θα πρέπει συνυποβληθούν το έντυπο Ε2 η το έντυπο Ε3 εάν υπάρχει υποχρέωση.

Επίσης επισημαίνεται ότι από το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ 250 ευρώ ή 500 ευρώ απαλλάσσεται ο φορολογούμενος που υποβάλλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης. Αυτό γίνεται ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης.

Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ, 250 ευρώ ή 500 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει ο φορολογούμενος που υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει τροποποιητική. Ωστόσο η εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν επιβαρύνεται με πρόστιμα στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Για υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον εργοδότη ή τον αρμόδιο φορέα.

  • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης και σκοπό έχουν τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.

  • Για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, πχ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους. Στους συγκεκριμένους κωδικούς αναγράφονται ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα, απαλλάσσονται και από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης αλλά καλύπτουν προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων.

Πρόκειται μεταξύ άλλων για τα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων (αφαιρουµένων των δαπανών κτήσης των ακινήτων), τα έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, τις εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, τις χρηματικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, τα έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, τα κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, τις προνοιακές παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρίες και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page