Ακης Τσελέντης : Εδώ χτίζουμε ολόκληρα χωριά για λαθρομετανάστες…Τους συμπατριώτες μας θα τους αφήσο


Εδώ χτίζουμε ολόκληρα χωριά για λαθρομετανάστες, επομένως για τους συμπατριώτες μας δε βλέπω να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα για να τους βοηθήσουμε να στεγαστούν σε αυτό το δύσκολο στάδιο της ζωής τους», έγραψε.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square