top of page

Έκτακτα μέτρα από το ΓΕΕΘΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον κορονοϊό


Χρήστου Μαζανίτη
Με ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, γνωστοποιεί τα νέα έκτακτα μέτρα που θέτει εν ισχύ για την αντιμετώπιση του τρίτου κύματος της πανδημίας. Στο πλαίσιο των επιπρόσθετων μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού (COVID 19), το ΓΕΕΘΑ έχει λάβει επιπλέον τα ακόλουθα μέτρα. Τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης και κατά κρίση των Αρχηγών ΓΕ θα λειτουργούν / στελεχώνονται με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 50% της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με πάσης φύσης άδεια. Επισημαίνεται η με μέριμνα των Διοικητών – Διευθυντών απαρέγκλιτη τήρηση των απώτατων χρονικών ορίων εξάντλησης των δικαιούμενων αδειών, όπως αυτά καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Η λειτουργία με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και σε ποσοστό όχι μικρότερο του 30% (αναλόγως και των λειτουργικών αναγκών) των ακόλουθων υπηρεσιών ΝΠΔΔ: – ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ – Πολεμικό Μουσείο και Παραρτήματά του – ΛΑΕΔ – ΑΟΟΑ – ΑΠΟΕΑ – ΤΑΑΘΠ – ΟΣΜΑΕΣ – ΕΘΑ – ΤΠΝ. – ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ – ΤΕΘΑ – ΤΑΑ – ΤΑΜΠΥ – ΕΛΟΑΣ – ΕΛΟΑΝ – ΕΛΟΑΑ. Στις στρατιωτικές υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται επαφή με το κοινό (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού κ.λπ.), όπου είναι εφικτό η εξυπηρέτησή του να γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης, με παράλληλη διεκπεραίωση των αιτημάτων και παροχή πληροφοριών µέσω διαδικτύου. Στα μέσα μεταφοράς προσωπικού επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού επιβατών ανά όχημα, με το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει μάσκα. Παράθεση γευμάτων για όλο το προσωπικό από τις Στρατιωτικές Λέσχες θα εκτελείται μόνο για κατανάλωση σε συσκευασία (πακέτο) και όχι για κατανάλωση εντός των εγκαταστάσεών τους. Χρήση των γυμναστηρίων θα γίνεται με τους κατάλληλους περιορισμούς και για την εξυπηρέτηση μόνον συγκεκριμένου προσωπικού. Αναστέλλονται τα ακόλουθα: – Αντιπροσωπείες και συμμετοχή σε σχολεία από και προς το εξωτερικό. – Άδειες εξωτερικού (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και κατά κρίση των ΓΕ). – Συμμετοχή των ΕΔ σε Διακρατικές – Διεθνείς Ασκήσεις. Νέες δραστηριότητες θα εξετάζονται κατά περίπτωση. Οι ορκωμοσίες στρατευμένων θα εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους και σε δύο (2) ημέρες, με ισομερή διαχωρισμό νεοσυλλέκτων οπλιτών και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων. Η άδεια ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων θα χορηγηθεί τον τελευταίο μήνα της θητείας τους. Οι τελετές πάσης φύσεως (παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων, ορκωμοσίες, παράδοση αναμνηστικών, κ.τ.λ.) θα εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία – άγημα και χωρίς προσκεκλημένους – δεξιώσεις. Διενέργεια συναντήσεων / συσκέψεων τηρούμενης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Συνεχίζεται η αναστολή πάσης φύσεως συγκεντρώσεων προσωπικού / εθιμοτυπικών εκδηλώσεων – επισκέψεων καθώς και της διάθεσης προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται συμμετοχή προσωπικού, θα παρέχονται σχετικές οδηγίες. Το ΓΕΣ θα συνεχίσει την κατασκευή ειδικών κυτίων (αντισηπτικό, μάσκες, γάντια) για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και για την κάλυψη αναγκών κατάταξης της ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις ανάγκες των ΓΕ. Με μέριμνα των ΓΕ θα υφίστανται σε επάρκεια και σε όλες τις Μονάδες και Στρατιωτικές Υπηρεσίες μέσα πρόληψης μετάδοσης COVID-19 (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό). Συνεχίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στο προσωπικό που τη δικαιούται και ανήκει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τέλος επισημαίνεται ότι συνιστά ατομική ευθύνη η σχολαστική τήρηση των μέτρων, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της ατομικής υγιεινής, στη χρήση μάσκας από το σύνολο του προσωπικού, σε όλους τους κλειστούς και εξωτερικούς χώρους και στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης (τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου).

phgh enikos.gr

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page